Bokningsvillkor


Allmänna bokningsvillkor - reguljära kurser och upplevelser

Dessa allmäna bokningsvillkor reglerar tillsammans med informationen på Stockholms Guidebyrås hemsida, avtalet mellan resenären/ aktivitetsdeltagaren och Stockholms Guidebyrå.

Särskilda bokningsvillkor för grupper finns längst ner på sidan.

BOKNING

Aktiviteter, kurser och resor bokas på Stockholms Guidebyrås hemsida. Här fyller du i alla uppgifter som: namn, adress, vilken aktivitet du ska delta på, samt bokar kursutrustning etc. 

Här godkänner du också Stockholms Guidebyrås bokningsvillkor samt uppger om du vill ha avbeställningsskydd. Dessa personuppgifter hanteras därefter i enlighet med GDPR.

En bekräftelse att din bokning är mottagen samt information om aktiviteten skickas automatiskt till den e-post adress som uppgavs vid bokningen.

Det är din skyldighet som aktivitetsdeltagare att läsa igenom och kontrollera att du mottagit bekräftelsen och deltagarinformationen direkt efter mottagandet.

Bokar du och betalar din aktivitet med värdebevis, friskvårdskort eller presentkort skall ändå en bokning göras på vår hemsida. Var särskilt noga med att uppge numret på det värdebevis/presentkort/kvitto/biljetten eller boxen som du vill använda som betalning. Glöm inte att ta med detta värdebevis/presentkort/kvitto/biljett eller box till aktiviteten. Det är din biljett.

Bokningar på kurser och aktiviteter är personliga och kan EJ överlåtas till annan person.

Vidareförsäljning av bokad aktivitet är EJ tillåten.

I och med att anmälningsformuläret skickas och betalning genomförs godtar resenären/aktivitetsdeltagaren Stockholms Guidebyrås resevillkor. 

I och med att anmälningsformuläret skickas och betalning genomförs är bokningen bindande. Med undantag för bokningar där fakturabetalning överenskommes. I dessa fall är bokningen bindande redan då anmälningsformuläret skickas vid bokning på Stockholms Guidebyrås hemsida.

BETALNING

Vid bokning på internet (utan någon typ av värdebevis) skickas du vidare till betallösning anpassad för VISA och MASTERCARD tillhandahållen av Payson.

I och med att anmälningsformuläret skickas och betalning är genomförd godtar resenären/aktivitetsdeltagaren samtidigt Stockholms Guidebyrås resevillkor och bokningen är därigenom bindande.

AVBESTÄLLNING (Allmänna villkor)

Resenären/ aktivitetsdeltagaren har rätt att avbeställa bokad resa/aktivitet/kursutrustning enligt följande.

(Vid fastställande av aktivitetens totala pris inräknas inte vad deltagaren erlagt för avbeställningsskydd eller fakturaavgift. Avbeställningsskydd och fakturaavgift återbetalas ej.)

Avbeställningsavgiften per person är alltid lägst 350 kr vid avbokning med stöd av de allmänna villkoren. Kostnad för avbeställning är utöver avbeställningsskydd eller fakturaavgift. 

Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före resans/aktivitetens start återbetalas 100% av resans/aktivitetens/bokad utrustnings pris med avdrag för avbeställningsavgiften.

Vid avbeställning från 59 till 45 dagar innan resans/aktivitetens start återbetalas 50% av resans/aktivitetens/bokad utrustnings pris med avdrag för avbeställningsavgiften.

Vid avbeställning från 44 till 30 dagar innan resans/aktivitetens start återbetalas 25% av resans/aktivitetens/bokad utrustnings pris med avdrag för avbeställningsavgiften.

Vid avbeställning 29 till 0 dagar innan resans/aktivitetens start återbetalas 0% av resans/aktivitetens/bokad utrustnings pris.

Vid avbokning av resa/aktivitet/bokadutrustning som är betalad med presentkort/friskvårdskort gäller dessa allmänna villkor tillsammans med de särskilda vilkoren för presentkort/friskvårdskort. Se nedan.

 

OMBOKNING

Ombokning av kurs behandlas som en avbokning och därefter en ny bokning. Kostnaden för ombokning blir därför beroende av hur många dagar innan kurs som ombokningen sker. Se allmänna villkoren för avbeställning. Samma tidsspann gäller vid ombokning.

 

Avbeställningsskydd

Vid dödsfall, olycka, sjukdom

Resenär/aktivitetsdeltagare som träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt nedan.

Resenären/ aktivitetsdeltagaren kan skydda sig mot avbeställningskostnader vid avbeställning på grund av sjukdom, dödsfall och olyckor genom att vid anmälan till resan/aktiviteten teckna avbeställningsskydd för varje vuxen (myndig) deltagare/resenär, som ej återbetalas vid annullering av resan/aktivitet. Priset för avbeställningsskyddet är 300 kronor för endagsaktiviteter och 400 kronor för flerdagsaktiviteter per person.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskydd ska ske senast 24 timmar före resans avgång/aktivitetens start och görs per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Resenären/ aktivitetsdeltagaren erhåller per e-post bekräftelse på att Stockholms Guidebyrå registrerat avbeställningen samt datum och tid för avbeställningen.

När kan avbeställningsskyddet användas?

Avbeställningsskyddet kan användas vid omständigheter (enligt nedan) som uppstått efter bokningsavtalet blivit gällande vilket är tidpunkten för bokning. Avbeställningsskyddet gäller ej omständigheter som varit kända eller bort varit kända vid bokningstillfället. Sådana omständigheter kan vara långvarig eller återkommande sjukdom eller besvär efter tidigare skada.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske vid egen sjukdom/olycksfall. Eventuell medresenär kan i detta fall inte avboka aktiviteten med stöd av avbeställningsskyddet. Sådan sjukdom eller olycksfall kan exempelvis vara influensa eller en bruten arm.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om annan händelse drabbar resenären/aktivitetsdeltagaren efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären/aktivitetsdeltagaren att det inte är rimligt att kräva att resenären/aktivitetsdeltagaren skall genomföra resan. Resenären/aktivitetsdeltagaren skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om resenärens/aktivitetsdeltagarens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären/aktivitetsdeltagaren gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären/aktivitetsdeltagaren enligt punkt drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären/aktivitetsdeltagaren inte rimligen kan genomföra resan.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om person med vilken resenären/aktivitetsdeltagaren gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av avbeställningsskyddet och det är oskäligt att resenären/aktivitetsdeltagaren skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. Sådan händelse är exempelvis dödsfall i medresenärens familj. 

AVBESTÄLLNING - gör såhär

Resenären/aktivitetsdeltagaren skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit dock senast 18 timmar före resans avgång/aktivitetens start. Avbeställning görs per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Stockholms Guidebyrå tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:

a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa
e) information om huruvida patienten sökt vård för samma syptom tidigare

Senast 14 dagar efter avresedatum/aktivitet sker eventuell återbetalning av det belopp som resenären/aktivitetsdeltagaren skall få tillbaka. 

 

VILLKOR FÖR INSTÄLLDA AKTIVITETER/RESOR

Stockholms Guidebyrå äger rätt att ställa in en aktivitet/resa pga väderleken, isläget eller sjukdom. Detta meddelas per e-post senast 12 timmar innan aktivitet/kurs. Ställer Stockholms Guidebyrå in en kurs så återbetalas hela beloppet inklusive eventuell avbeställningsskydd och/eller fakturaavgift. Stockholms Guidebyrå Stockholms Guidebyrå friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för resenär/aktivitetsdeltagaren såsom ombokningar av transport till och från aktivitet/resa. 

Stockholms Guidebyrå äger rätt att ställa in en resa/aktivitet pga. för få anmälda deltagare/resenärer. Detta meddelas per e-post senast 12 timmar innan aktivitet/kurs. Minsta antal deltagare för att respektive aktivitet/resa skall genomföras är 3 för kajakkurser 2 för klätterkurser, 4 för skridskoaktiviteter och vandring samt 6 för äventyrsdagar. Stockholms Guidebyrå friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för resenär/aktivitetsdeltagaren såsom ombokningar av transport till och från aktivitet/resa.

 

VILLKOR FÖR BYTE AV AKTIVITETSOMRÅDE/RESMÅL

Stockholms Guidebyrå förbehåller sig rätten att byta geografisk plats för all klättring, kajakpaddling och skridskoåkning till ett annat område inom 100 km radie från ursprunglig startpunkt. Resenär/aktivitetsdeltagare äger ej rätt att avbeställa av denna anledning.

 

Bokningsvillkor PRIVATKURS (1-4 deltagare)

BOKNING

Bokning, som är bindande, görs genom att svara med ett OK på översänd offert. Bokningen är därefter bindande. Vid bokning skickar Stockholms Guidebyrå bokningsbekräftelse samt en faktura på offertens hela belopp med 10 dagars betaltid.

AVBOKNING/OMBOKNING

Vid avbokning av anmäld aktivitet som sker fram till 60 dagar före aktivitet debiteras en avbokningsavgift på 1000 kronor. Vid avbokning av aktivitet senare än 60 dagar och fram till 45 dagar innan aktivitet debiteras 50 % av offertens resterande belopp. Vid avbokning av aktivitet senare än 45 dagar och fram till 30 dagar innan aktivitet debiteras 75 % av priset. Vid avbokning av aktivitet senare än 30 dagar och fram till aktivitet debiteras 100 % av priset. Gäller bokningen flera datum så är det första aktivitetsdatumet som styr avbokningsreglerna även för senare aktivitetsdatum.

VILLKOR FÖR INSTÄLLDA AKTIVITETER/RESOR

Se allmäna villkoren ovan.

VILLKOR FÖR BYTE AV AKTIVITETSOMRÅDE/RESMÅL

Se allmäna villkoren ovan.

 

Bokningsvillkor - GRUPPAKTIVITET ( fler än 4 deltagare)

BOKNING

Bokning, som är bindande, görs genom att svara med ett OK på översänd offert. Bokningen är därefter bindande. Vid bokning skickar Stockholms Guidebyrå bokningsbekräftelse/faktura på offertens belopp med 10 dagars betaltid.

AVBOKNING

Vid avbokning av anmäld aktivitet som sker fram till 60 dagar före aktivitet debiteras en avbokningsavgift på 1000 kronor. Vid avbokning av aktivitet senare än 60 dagar och fram till 45 dagar innan aktivitet debiteras 50 % av offertens resterande belopp. Vid avbokning av aktivitet senare än 45 dagar och fram till 30 dagar innan aktivitet debiteras 75 % av priset. Vid avbokning av aktivitet senare än 30 dagar och fram till aktivitet debiteras 100 % av priset. Gäller bokningen flera datum så är det första aktivitetsdatumet som styr avbokningsreglerna även för senare aktivitetsdatum.

VILLKOR FÖR INSTÄLLDA AKTIVITETER/RESOR

Se allmäna villkoren ovan.

VILLKOR FÖR BYTE AV AKTIVITETSOMRÅDE/RESMÅL

Se allmäna villkoren ovan.

 

Särskilda villkor vid köp av PRESENTKORT

Presentkortets giltighetstid är ett år från inköpsdatum. Presentkortets giltighetstid kan ej förlängas. 

Presentkortet är personligt och får ej överlåtas till annan person. Inga återköp av presentkort görs.

Från det tillfälle när presentkortet används för bokning av specifikt kurstillfälle är presentkortet förbrukat.

Från bokningstillfället med hjälp av presentkort gäller de Allmäna bokningsvillkoren för reguljära kurser och upplevelser, se ovan. Dock med den skillnaden att eventuell återbetalning vid avbokning av resa/aktivitet/bokad utrustning som är betalad med presentkort görs återbetalningen i form av återföring av saldo på presentkortet.

 

Särskilda villkor vid köp av FRISKVÅRDSKORT

Friskvårdskortet är godkänt som en avdragsgill motions- och friskvårdsaktivitet enligt Skatteverkets regelverk vilket gör att du kan köpa friskvårdskort för ditt friskvårdsbidrag. 

Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. 

Friskvårdskortets giltighetstid är ett år från inköpsdatum. 

Inga återköp av friskvårdskort görs.

Friskvårdskortet är personligt.

Kortet gäller för bokning av många av våra grund- och fortsättningskurser inom aktiviteterna klättring, paddling och skridskoåkning samt för den utrustning som behövs vid genomförande av den bokade aktiviteten i de fall kursutrustning är inkluderad i kursavgiften.

Kortet gäller ej för aktiviteten fjällvandring då aktiviteten inte är godkänd som friskvård av skatteverket.

Kortet gäller ej för våra ledarutbildningar inom klättring eller kajakpaddling.

Kortet gäller ej våra första hjälpen utbildningar.

Kortet gäller ej separat hyra av utrustning eller för köp av kurslitteratur.

Aktivitet bokas med hjälp av kortets serienummer på www.stockholmsguidebyra.se

Friskvårdskortet ska tas med till bokad aktivitet, tillsammans med giltig legitimation.

Från det tillfälle när friskvårdskortet används för bokning av specifikt kurstillfälle gäller de Allmäna bokningsvillkoren för reguljära kurser och upplevelser, se ovan, för den valda aktiviteten. Dock med den skillnaden att eventuell återbetalning vid avbokning av resa/aktivitet/bokad utrustning som är betalad med friskvårdskort görs återbetalningen i form av återföring av saldo på friskvårdskortet.

Vid bokning av dyrare aktivitet som överskrider ditt friskvårdskontos saldo faktureras du mellanskillnaden med 10 dagars betaltid. 

Förändrar Skatteverkets regler för Friskvård under friskvårdskortets giltighetstid så förändras även kortets villkor i enlighet med Skatteverkets regeländringar. 

 

 Policy för hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Läs vår fullständiga policy här