• Klätterveckor Costa Blanca April & Oktober

  Kamvandring logo 2
 • Kajakkurser Europeiska paddelpasset nivå 1-4  

   

  kajak Braka Stockholms skärgård 2
 • Kurser inom äventyr och friluftsliv sedan 1998 

  Fjällvandring med logo
 • Kom igång med långfärdsskridskor i vinter!  

    

  skridskor
 • Kurser inom äventyr och friluftsliv sedan 1998 

  Kajakkurs Blått paddelpass 4 Stockholms Skärgård

Bokningsvillkor


Bokningsvillkor - reguljära kurser och upplevelser

Dessa särskilda bokningsvillkor reglerar tillsammans med informationen på Stockholms Guidebyrås hemsida, avtalet mellan resenären/ aktivitetsdeltagaren och Stockholms Guidebyrå. Särskilda bokningsvillkor för grupper finns neders på sidan.

Bokning

Aktiviteter, kurser och resor bokas på Stockholms Guidebyrås hemsida. Här fyller du i alla uppgifter som: namn, adress, vilken aktivitet du ska delta på etc. Här godkänner du också Stockholms Guidebyrås bokningsvillkor samt uppger om du vill ha avbeställningsskydd. Dessa personuppgifter hanteras därefter i enlighet med personuppgiftslagen.
För bokning och betalning på internet tas ingen bokningsavgift ut. Bokning kan även göras på telefon 070-670 5597. En bokningsavgift på 100 kronor tillkommer då.

En bekräftelse att din bokning är mottagen samt information om aktiviteten skickas automatiskt till den e-post adress som uppgavs vid bokningen. Bokningen är bindande. Det är din skyldighet som aktivitetsdeltagare att läsa igenom och kontrollera att du mottagit bekräftelsen och deltagarinformationen direkt efter mottagandet.

Bokar du och betalar din aktivitet med värdebevis eller presentkort från någon av våra återförsäljare eller med våra egna årsbiljetter eller presentkort så skall ändå en bokning göras på vår hemsida. Var särskilt noga med att uppge numret på det värdebevis/presentkort/kvitto/biljetten eller boxen som du vill använda som betalning. Glöm inte att ta med detta värdebevis/presentkort/kvitto/biljett eller box till aktiviteten. Det är din biljett.

Betalning

Vid bokning på internet (utan någon typ av värdebevis) skickas du vidare till betallösning anpassad för VISA och MASTERCARD samt olika INTERNETBANKER tillhandahållen av Payson. I och med att anmälningsformuläret skickas godtar resenären/aktivitetsdeltagaren samtidigt Stockholms Guidebyrås resevillkor och bokningen är därigenom bindande.

Avbeställning (Allmänna villkor)

Resenären/ aktivitetsdeltagaren har rätt att avbeställa aktiviteten enligt följande. (Vid fastställande av aktivitetens pris skall i resans pris inte inräknas vad deltagaren erlagt för avbeställningsskydd eller fakturaavgift.)

Avbeställningsavgiften per person är alltid lägst 200 kr 

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan/aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga avbokningsavgiften

Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 20 dagar, före aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga 25% av resans pris i avbokningsavgift

Vid avbeställning senare än 20 dagar, men tidigare än 10 dagar, före aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga 50% av resans pris i avbokningsavgift

Vid avbeställning senare än 10 dagar före aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga hela resans pris i avbokningsavgift.

Resenär/aktivitetsdeltagare som träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt nedan.

Avbeställningsskydd vid dödsfall, olycka sjukdom etc.

Resenären/ aktivitetsdeltagaren kan skydda sig mot avbeställningskostnader vid avbeställning på grund av sjukdom, dödsfall och olyckor genom att vid anmälan till resan/aktiviteten teckna avbeställningsskydd för varje vuxen (myndig) deltagare/resenär, som ej återbetalas vid annullering av resan/aktivitet. Priset för avbeställningsskyddet är 100 kronor för endagsaktiviteter och 200 kronor för flerdagsaktiviteter.

Avbeställning ska ske senast 12 timmar före resans avgång/aktivitetens start och görs per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Resenären/ aktivitetsdeltagaren erhåller per e-post bekräftelse på att Stockholms Guidebyrå registrerat avbeställningen samt datum och tid för avbeställningen.

När kan avbeställningsskyddet användas?

Avbeställningsskyddet kan användas vid omständigheter (enligt nedan) som uppstått efter bokningsavtalet blivit gällande vilket är tidpunkten för bokning. Avbeställningsskyddet gäller ej omständigheter som varit kända eller bort varit kända vid bokningstillfället. Sådana omständigheter kan vara långvarig eller återkommande sjukdom eller besvär efter tidigare skada.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske vid egen sjukdom/olycksfall. Eventuell medresenär kan i detta fall inte avboka aktiviteten med stöd av avbeställningsskyddet. Sådan sjukdom eller olycksfall kan exempelvis vara influensa eller en bruten arm.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om annan händelse drabbar resenären/aktivitetsdeltagaren efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären/aktivitetsdeltagaren att det inte är rimligt att kräva att resenären/aktivitetsdeltagaren skall genomföra resan. Resenären/aktivitetsdeltagaren skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om resenärens/aktivitetsdeltagarens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären/aktivitetsdeltagaren gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären/aktivitetsdeltagaren enligt punkt drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären/aktivitetsdeltagaren inte rimligen kan genomföra resan.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om person med vilken resenären/aktivitetsdeltagaren gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av avbeställningsskyddet och det är oskäligt att resenären/aktivitetsdeltagaren skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. Sådan händelse är exempelvis dödsfall i medresenärens familj.

Avbokning - gör såhär

Resenären/aktivitetsdeltagaren skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Stockholms Guidebyrå tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:

a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa
e) information om huruvida patienten sökt vård för samma syptom tidigare

Senast 14 dagar efter avresedatum/aktivitet sker eventuell återbetalning av det belopp som resenären/aktivitetsdeltagaren skall få tillbaka.

Villkor för inställda aktiviteter

Om Stockholms Guidebyrå beslutar att ställa in en aktivitet/resa pga. väderleken, för liten kursgrupp eller sjukdom så återbetalas hela beloppet inklusive eventuell anmälningsavgift. Stockholms Guidebyrå friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för resenär/aktivitetsdeltagaren såsom ombokningar av transport till och från aktivitet/resa.

Stockholms Guidebyrå äger rätt att ställa in en resa/aktivitet pga. för få anmälda deltagare/resenärer. Detta meddelas per e-post senast 2 dagar innan aktivitet/kurs. Minsta antal deltagare för att respektive aktivitet/resa skall genomföras är normalt sett 3 för kajak- klätterkurser, 4 för skridskoaktiviteter och vandring samt 6 för äventyrsdagar. Stockholms Guidebyrå friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för resenär/aktivitetsdeltagaren såsom ombokningar av transport till och från aktivitet/resa.

Villkor för byte av aktivitetsområde/resmål

Stockholms Guidebyrå förbehåller sig rätten att byta geografisk plats för all klättring, kajakpaddling och skridskoåkning till ett annat, för väderleken eller gruppstorlek mer lämpat område, dock inom 150 km radie från ursprunglig startpunkt. Transport av aktivitetsdeltagare/resenär vid en sådan flytt ombesörjs av Stockholms Guidebyrå. Resenär/aktivitetsdeltagare äger ej rätt att avbeställa av denna anledning.

Särskilda villkor vid bokning av långfärdsskridskor

Långfärdsskridskoåkning är beroende av väderförhållanden som vind, nederbörd och isläge. För denna aktivitet utgörs därför bokningsvillkoren ovan i kombination med följande villkor. Notera att kurs eller aktivitet kan ställas in med ett dygns framförhållning.

Bokad skridskokurs på www.stockholmsguidebyra.se berättigar kund till aktivitet under 12 månader räknat från inköpsdatumet, benämt nedan som "biljetten". Det åligger kunden att boka in sig på sin aktivitet under biljettens giltighetstid. Biljettens giltighetstid är 12 månader. Därefter upphör biljetten att gälla. 12 månaders förlängning av biljettens giltighetstid kan köpas innan biljettens utgång för 200 kronor.

Datum för aktiviteten publiceras fortlöpande på www.stockholmsguidebyra.se samt.

För avbokning och avbeställningsskydd etc. gäller Stockholms Guidebyrås övriga villkor ovan.

Särskilda villkor för köp av presentkort

Presentkortets giltighetstid är ett år från inköpsdatum. Presentkortets giltighetstid kan, innan giltighetstiden gått ut, förlängas med 1 år till en kostnad av 200 kronor. Presentkortet är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Inga återköp av presentkort görs.

Bokningar och presentkort är personliga

Bokningar på kurs och utfärdade presentkort är personliga och kan ej överlåtas till annan person. Vidareförsäljning är ej tillåten.

Bokningsvillkor - Gruppaktivitet

Bokning

Bokning, som är bindande, görs genom att svara med ett OK på översänd offert. Bokningen är därefter bindande. Vid bokning skickar Stockholms Guidebyrå bokningsbekräftelse samt en faktura på offertens belopp.

Avbokning

Vid avbokning av anmäld aktivitet som sker fram till sex veckor före aktivitet debiteras ingen extra avgift. Vid avbokning av aktivitet senare än sex veckor och fram till tre veckor innan aktivitet debiteras 50 % av offertens resterande belopp. Vid avbokning av aktivitet senare än tre veckor och fram till aktivitet debiteras 100 % av priset. Gäller bokningen flera datum så är det första aktivitetsdatumet som styr avbokningsreglerna även för senare aktivitetsdatum.

 Policy för hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Läs vår fullständiga policy här