•  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor
 •  

    Certifierade kurser sedan 1998

  skridskor

Sportklätter instruktörskurs

Examinerande kurs till SKF Sportklätterinstruktör 2 dagar, 4 990:-

Sportklatterkurs_Stockholm
Sportklatterinstruktorskurs
Vill du jobba med sportklättring utomhus på klippa? Sportklättrar du regelbundet utomhus? Är du redan auktoriserad inomhusinstruktör? Klättrar du minst 5c On Sight utomhus? Då är detta kursen för dig!

Denna examinerande kurs till Sportklätterinstruktör följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för Sportklätterinstruktörskurs från 2016. Normerna är utarbetade av SKF Svenska Klätterförbundets utbildningskommiteé.


SKF instruktor

INSTRUKTÖR & EXAMINATOR
SKF Svenska Klätterförbundet Auktoriserad instruktör inomhus, sport och klippa

MÅLSÄTTNING EFTER EXAMINATION
Efter avslutad kurs (med godkänt resultat) kan du;
Verka som auktoriserad Sportklätterinstruktör vid sportklätterkurser i Sverige
Utbilda SKF auktoriserade Klätterledare

EXAMINATION
Observera att examination sker under kursens gång. Du förväntas komma mycket väl förberedd till kursen. Kursen avslutas med utvärdering av aspirantens prestation under kursen. Utvärderingen görs av aspiranten själv samt av ansvarig examinator. Efter avslutad kurs med godkänt resultat rapporterar examinator till Svenska Klätterförbundet. Kursbevis skickas ut per post efter kurs.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Du ska vara auktoriserad inomhusinstruktör med aktiv licens
Du ska ha deltagit som hjälpinstruktör på minst 4 inomhuskurser varav minst 2 ledklätterkurser.
Du ska kunna leda grad 5c On Sight
Du ska ha ifylld loggbok med minst 30 sportklätterleder på mins 3 olika klippor
Du ska vid kurstillfället ha fyllt 18 år
Du ska vara medlem i klätterklubb ansluten till SKF
Du ska genom studier och övning ha försäkrat dig om att du har tillräcklig kompetens för att tillgöra dig innehållet i denna kurs. 
Du ska ha tagit del av normer för sportklätterkurs, sportklätterinstruktör, sportklätterinstruktörskurs samt norm för klätterledare.

FÖLJANDE SKICKAS TILL OSS I GOD TID INNAN KURS
Bevis för medlemsskap i SKF ansluten klätterklubb
Kursbevis från max 5 år gammal första hjälpen kurs, helst SKF auktoriserade Första hjälpen kurs för klättrare alternativt WFA Wilderness First Aid 
Loggbok med minst 30 loggade sportklätterleder på minst tre olika klippor
Bevis på deltagande på minst två normerade klippklätterkurser eller sportklätterkurser.
Ifylld behovsdefiniering (Finns i normen för Sportklätterinstruktörskurs)

UTRUSTNING
Du förväntas ta med dig komplett utustning för att klättra sportklättra samt personlig instruktörsutrustning för att kunna verka på en Sportklätterkurs. Detaljerad utrustningslista finns i den kursinformation som skickas ut vid bokning.

KURSMÅL
Verka som Sportklätterinstruktör enlig 2012 års norm för Sportklätterinstruktör
Utbilda Klätterledare enligt 2015 års norm för klätterledare.

KURSTID
16 timmar
Dag 1 10.00-18.00
Dag 2 9.00-17.00

KURSUPPLÄGG
Kursen är till största delen praktisk och avslutas med en självutvärdering av kursdeltagaren samt feedback från instruktören med fokus på om kursdeltagaren blivit godkänd/icke godkänd samt även personlig feedback på vad hen bör fördjupa sig i på sin väg till att bli klippklätterinstruktör. Examination sker fortlöpande under kursen. För att klara av kursen krävs noggranna studier av kurslitteraturen innan kurs.

KURSMOMENT 
Hittar du i Svenska Klätterförbundets hemsida med information för blivande klätterinstruktörer 

I denna hittar du även litteraturlista, vilka moment du förväntas behärska samt en "Behovsdefiniering av tekniska moment för en hjälpinstruktör" Denna lista skall fyllas i och mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i god tid innan kursstart. 

FÖRBEREDELSER INFÖR KURS
Läs igenom samliga dokument gällande kursnormer noggrannt, se nedan
Upprätta loggbok över egen klättring, övning och kurser som du deltag på som deltagare, instruktör inomhus eller hjälpinstruktör.
Öva på samtliga moment som tas upp i behovsdefinieringen.
Tvelka inte att höra av dig till oss om det är något du inte hittar info om eller som du undrar över. 

AKTIVITETSOMRÅDE
Ryssgraven Kungsängen

SAMLINGSPLATS & PARKERING
Detaljerad info finns i aktivitetshandlingarna som skickas ut automatiskt vid bokning.

TRANSPORT
Det är möjligt att åka kommunalt till aktiviteten. Sök Kungsängens station på SL

AKTIVITETSHANDLINGAR
När bokning är genomförd skickas dina aktivitetshandlingar till den mejladress du uppgav vid bokningen.

BOENDE
Har du behov av boende kvällen före eller innan kurs hör av dig så kan vi rekommendera lämpligt boende.

NORMER ATT KUNNA INFÖR KURS
Norm SKF auktoriseringskurs Sportklätterinstruktör Hemsida
Norm SKF Sportklätterkurs PDF 
Norm SKF Sportklätterinstruktör PDF
Norm SKF Klätterledare PDF  

DOKUMENT ATT TA DEL AV INFÖR KURS
SKF Checklista för klättring utomhus PDF
SKF Säkerhetsplan för Utomhusaktivitet PDF
SKF Acesshandboken PDF
SFF Klättring utomhus BOK
SKF Auktoriserad instruktör PDF
SKF Det är du som bestämmer Klättring och Allemansrätt PDF
S
KF Utbildningsstruktur PDF 

KURSLITTERATUR
Att ha tagit del av kurslitteraturen är nödvändigt för att tillägna dig kursen. Böckerna ger ett också ett mycket bra stöd för att bibehålla (och utöka) kunskapsnivån efter genomförd kurs. Dessa tre böcker rekommenderar vi att du införskaffar och tar del av.

Rock Climbing for Instructors Alun Richardson

Avancerad klättring och repteknik rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; fortsättningskurs, kamraträddningskurs, aidklätterkurs och hjälpinstruktörskurs. 

Stora boken om klättring rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; grundkurs klippklättring, sportklätterkurs och fortsättningskurs klippklättring.

Böckerna kan beställas i samband med bokning av kursen. 
Stora Boken om klättring Pris 350kr
Avancerad klättring och repteknik Pris 390kr

Stora boken om klattring 700px 400x509Avancerad klattring och rephantering low 400x442


Kursen erbjuds inte som öppen kurs under Covid -19 Vi hoppas vara tillbaka med dessa kurser säsongen 2022. Varmt välkommen då!Utöver allmänna riktlinjer för hygien och avstånd anpassas denna kurs efter den nya situationen med COVID-19, exempelvis genom minskad gruppstorlek men även genom nya rutiner för hur kursen genomförs. Instruktioner för detta får du på ditt kurstillfälle. Har du frågor om kursens genomförande kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan.

Köp presentkort till Sportklätter instruktörskurs

Beställare

Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Gatuadress*
Postnummer och ort*
Telefonnummer*

Mottagare

Förnamn*
Efternamn*

Presentkort

Presentkort till "Sportklätter instruktörskurs" kostar 4990 kr.
Vill du ställa presentkortet på annat belopp fyll i önskat belopp här.
kr

Godkännande

Betalningssätt


Kostnad: 4990 kr
Varav moms: 282 kr