• Sveriges största kursutbud inom klippklättring                            Kurser i Sverige Norge & Spanien                                                 

  Kamvandring logo 2
 • Kajakkurser Europeiska paddelpasset nivå 1-4                    Kurser examinationer & ledarutbildningar 

  Kajakkurs Blått paddelpass 4 Stockholms Skärgård
 • Certifierade kurser inom äventyr och friluftsliv sedan 1998
                                     Bergen havet isen & fjällen är våra klassrum  

  Fjällvandring med logo
 • Stockholm har världens bästa långfärdsskridskoåkning                                 Gå en kurs och kom igång nu i vinter

    

  skridskor

Hjälpinstruktörskurs klättring

Examinerande kurs till SKF Hjälpinstruktör klippklättring 2 dagar, 3 990:-

Raddningskurs_1_klippklattring_Stockholm
Raddningskurs_1_klattring_Stockholm
Är du intresserad av att börja jobba med klättring utomhus på klippa? Har du klättrat på naturliga säkringar i minst ett år, har gått grund-, fortsättningskurs och räddning 1 på klippa eller har motsvarande kunskaper? Då är detta kursen för dig! Följ med på en ytterst lärorik två-dagars examinerande kurs som hålls av klätterinstruktörer som haft klättring som yrke i många år. Kursen är första steget för dig som så småningom tänkt gå upp mot klippklätterexamen.

SKF instruktor

Denna hjälpinstruktörskurs i klippklättring följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för hjälpinstruktörskurs. Normerna är utarbetade av SKF Svenska Klätterförbundets utbildningskommiteé.  

MÅLSÄTTNING EFTER EXAMINATION
Efter avslutad kurs (med godkänt resultat) kan du;
Arbeta självständigt på pröva på klättring samt firningsaktiviteter.
Arbeta på normerade kurser inom klippklättring tillsammans med auktoriserad klippklätterinstruktör.
Observera att examination sker under kursens gång.
Du förväntas alltså komma mycket väl förberedd till kursen.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Genomgången grundkurs- och fortsättningskurs- i klippklättring eller ha motsvarande kunskaper OBS Du ska ha kunna normerna för dessa kurser genom att läsa kursnormerna.
Du ska ha genomgått räddningskurs 1 eller ha motsvarande kunskaper
Du ska ha klättrat aktivt utomhus under minst ett år och kunna leda grad 4+/5- på naturliga säkringar
Du ska vid kurstillfället ha fyllt 18 år
Du ska vara medlem i klätterklubb ansluten till SKF
Du ska ha en dokumenterad första hjälpen kurs, gärna SKF auktoriserade Första hjälpen kurs för klättrare
Du ska ha grönt kort

Egen klättring.liten     Standplatser.liten

Här examineras egen färdighet vid klättring och firning multipitch samt pedagogisk färdighet vid klättring med andreman. (Vänster bild) Här examineras egen teknisk färdighet vid standplatsbygge på klättring multipitch (Höger bild)

KURSTID
Dag 1 10.00-18.00
Dag 2 9.00-17.00

PRIS 
3 990 kronor

DETTA INGÅR I KURSAVGIFTEN
SKF auktoriserad klippklätterinstruktör
Olycksfallsförsäkring 
Kursbevis

UTRUSTNING
Du förväntas ta med dig komplett utustning för att klättra trad multipitch samt övrig personlig instruktörsutrustning. Förslag på utrustning bifogas den kursinformation som skickas ut vid bokning.

INSTRUKTÖR
SKF Auktoriserad klippklätterinstruktör, Svenska Klätterförbundet

AKTIVITETSOMRÅDE
Ryssgraven Kungsängen

SAMLINGSPLATS & PARKERING
Detaljerad info finns i aktivitetshandlingarna som skickas ut automatiskt vid bokning.

KURSMÅL
Efter godkänd kurs skall hjälpinstruktören kunna:
Självständigt anordna prova på klättringar utomhus på topprep.
Genomföra firningsarrangemang med nybörjare.
Verka självständigt som Klätterledare Utomhus enligt 2015 års norm för klätterledare.
Assistera auktoriserad klippklätterinstruktör vid specifika moment i klätterkurser.
Därefter är upp till auktoriserad klippklätterinstruktör att från fall till fall avgöra och bedöma vilka moment och i vilka kurser hjälpinstruktören kan assistera vid.

Standplatser.liten     Prusikklättring.liten

Här diskuterar vi alternativa metoder för att lära ut firning förbi knut med en grupp klättrare. (Vänstra bilden) Examinering av egen teknisk färdighet prsuikklättring (Högra bilden)

KURSUPPLÄGG
Kursen är till största delen praktisk och avslutas med en självutvärdering av kursdeltagaren samt feedback från instruktören med fokus på om kursdeltagaren blivit godkänd/icke godkänd samt även personlig feedback på vad hen bör fördjupa sig i på sin väg till att bli klippklätterinstruktör. Examination sker fortlöpande under kursen.

FÖRBEREDELSE INFÖR KURS
För att klara av kursen med godkänt resultat krävs noggranna studier av kurslitteraturen, inläsning av kursnormerna samt övning av moment upptagna på behovsdefinieringen innan kurs.

DAG 1 
Samling med kursinformation, genomgång av säkerhetsplan, samt allemansrätt och acessfrågor.
Övning och examination av egen färdighet vid klättring och firning multipitch samt pedagogisk färdighet vid klättring med andreman. Förebyggande av problem samt problemlösning och räddning vid firningsmoment med kursdeltagare.
Övning och examination av teknisk färdighet vid säkringsplaceringar, ankarbygge, standplatsbygge, firningsankare, säkringsmetoder vid led- och topprepsklättring, metod för prusikklättring, jumarering etc

DAG 2
Fortsättning examinationer teknisk färdighet.
Metoder för att skapa säkra inlärningsituationen för kursdeltagare i olika situationer exempelvis; ledsäkring, ledklättring, firning, arbetssäkring, prusikklättring mm. Självutvärdering och instruktörens kursutlåtande samt rekommendationer för vidare utveckling. Juridik kring organiserad klättring, säkerhetsplan, incidentrapportering

KURSMOMENT 
Hittar du i Svenska Klätterförbundets norm för hjälpinstruktörskurs i klippklättring I denna hittar du även litteraturlista, vilka moment du förväntas behärska samt en "Behovsdefiniering av tekniska moment för en hjälpinstruktör" Denna lista skall fyllas i och mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i god tid innan kursstart.

TRANSPORT
Det är möjligt att åka kommunalt till aktiviteten. Sök Kungsängens station på SL

AKTIVITETSHANDLINGAR
När bokning är genomförd skickas dina aktivitetshandlingar till den mejladress du uppgav vid bokningen.
BOENDE
Har du behov av boende kvällen före eller innan kurs hör av dig så kan vi rekommendera lämpligt boende.

DATUM & GRUPPER
Har du önskemål om annat kursdatum eller är ni flera blivande instruktörer som vill boka egen kurs? Kontakta oss här!

NORMER ATT KUNNA INFÖR KURS
Norm SKF Hjälpinstruktörskurs PDF
Norm SKF Hjälpinstruktör PDF
Norm SKF Klätterledare PDF  
Norm SKF Sportklätterkurs PDF
Norm SKF Grundkurs klippklättring PDF
Norm SKF Fortsättningskurs klippklättring PDF 
Norm SKF Räddningskurs 1 PDF

DOKUMENT ATT TA DEL AV INFÖR KURS
SKF Checklista för klättring utomhus PDF
SKF Säkerhetsplan för Utomhusaktivitet PDF
SKF Acesshandboken PDF
SFF Klättring utomhus BOK
SKF Auktoriserad instruktör PDF
SKF Det är du som bestämmer Klättring och Allemansrätt PDF
S
KF Utbildningsstruktur PDF 

KURSLITTERATUR
Att ha tagit del av kurslitteraturen är nödvändigt för att tillägna dig kursen. Böckerna ger ett också ett mycket bra stöd för att bibehålla (och utöka) kunskapsnivån efter genomförd kurs. Dessa tre böcker rekommenderar vi att du införskaffar och tar del av.Rock Climbing for Instructors Alun RichardsonAvancerad klättring och repteknik rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; fortsättningskurs, kamraträddningskurs, aidklätterkurs och hjälpinstruktörskurs. Stora boken om klättring rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; grundkurs klippklättring, sportklätterkurs och fortsättningskurs klippklättring.Böckerna kan beställas i samband med bokning av kursen. 
Stora Boken om klättring Pris 350kr
Avancerad klättring och repteknik Pris 390kr

Stora boken om klattring 700px 400x509Avancerad klattring och rephantering low 400x442


Denna kurs erbjuds ej förrän smittspridning och situationen med COVID-19 har upphört. 

Köp presentkort till Hjälpinstruktörskurs klättring

Beställare

Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Gatuadress*
Postnummer och ort*
Telefonnummer*

Mottagare

Förnamn*
Efternamn*

Presentkort

Presentkort till "Hjälpinstruktörskurs klättring" kostar 3990 kr.
Vill du ställa presentkortet på annat belopp fyll i önskat belopp här.
kr

Godkännande

Betalningssätt


Kostnad: 3990 kr
Varav moms: 226 kr