• Telemark

     

      Certifierade kurser sedan 1998

Hjälpinstruktörskurs

Denna examinerande kurs till hjälpinstruktör är första steget för sig som vill bli klätterinstruktör och jobba med klippklättring. Efter kursen kan du vid godkänt resultat jobba tillsammans med auktoriserad instruktör. Stockholm 2 dagar, 4 990:-

Är du intresserad av att börja jobba med klättring utomhus på klippa? Ledklättrar du bygger ankare på naturliga säkringar? Då är detta kursen för dig! Efter kursen kan du jobba som hjälpinstruktör tillsammans med en sport- eller klippklätterinstruktör.

Denna examinerande kurs till Hjälpinstruktör i klippklättring följer SKF Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för hjälpinstruktörskurs. Kursen är första steget för dig som så småningom tänkt gå upp på examen till klippklätterinstruktör. Kursen hålls av SKF Auktoriserad klippklätterinstruktör som haft klättring som yrke i många år med erfarenhet av klättring och kurser runt om i Europa.

1.liten

Ditt blivande yrke? Eller kanske ett sätt att engagera dig i den lokala klätterklubben? Oavsett vilket lovar vi utvecklande uppgifter framöver! För det är verkligen sjukt kul att se glöden tändas hos deltagare som fastnar för klättring.


✅ SKF Svenska Klätterförbundet auktoriserad klippinstruktör
✅ Max 3 deltagare per Auktoriserad instruktör
✅ Olycksfallsförsäkring under kursen
✅ Första steget mot ett av världens roligaste yrken
✅ Examinerande kurs med mix av test och utbildning
✅ 16 utbildningstimmar


SKF instruktor

INSTRUKTÖR
SKF Auktoriserad klippklätterinstruktör, Svenska Klätterförbundet

Egen klättring.liten     Standplatser.liten

Efter kursen är du som hjälpinstruktör behörig att jobba som hjälpinstruktör på klippklätterkurser tillsammans med auktoriserad instruktör och du är behörig att självständigt hålla i topprepsklättring och firning utan utlärning.

KURSTID
Dag 1 10.00-18.00
Dag 2 9.00-17.00

DETTA INGÅR I KURSAVGIFTEN
SKF auktoriserad klippklätterinstruktör
Olycksfallsförsäkring 
Kursbevis

FÖRKUNSKAPSKRAV

  • Ha genomfört en första hjälpen-kurs anpassad för instruktörens verksamhetsmiljö inom tre år före examination.
  • Innan kurs skall deltagare ha gått grundkurs- och fortsättningskurs klippklättring samt räddningskurs 1 eller motsvarande kunskaper.
  • Ha klättrat minst ett år samt kunna ledklättra onsight 4+/5- på naturliga säkringar med god marginal.
  • Vid kurstillfället ha fyllt 18 år
  • Vara medlem i en klätterklubb ansluten till SKF
  • Inneha topprepskort

UTRUSTNING
Du förväntas ta med dig komplett utustning för att klättra sport och trad samt övrig personlig instruktörsutrustning. Förslag på utrustning bifogas den kursinformation som skickas ut vid bokning.

AKTIVITETSOMRÅDE
Ryssgraven Kungsängen

SAMLINGSPLATS & PARKERING
Detaljerad info finns i aktivitetshandlingarna som skickas ut automatiskt vid bokning.

Standplatser.liten     Prusikklättring.liten

Under kursen examineras och diskuteras diverse problemlösningsmetoder, som exempelvis firning över knut (vänstra bilden) och prusikklättring (högra bilden)

KURSUPPLÄGG
Kursen är till största delen praktisk med fokus på den egna tekniska kompetensen såväl som på den pedagogiska färdigheten. Kursen avslutas med en självutvärdering av kursdeltagaren samt feedback från instruktören med fokus på om kursdeltagaren blivit godkänd/icke godkänd samt även personlig feedback på vad hen bör fördjupa sig i på sin väg till att bli klippklätterinstruktör. Examination sker fortlöpande under kursen.

KURSMÅL
Efter denna examinerande hjälpinstruktörskurs på klippa har eleven (med godkänt resultat) befogenhet att;
Arbeta som hjälpinstruktör till auktoriserad Sport- eller Klippklätterinstruktör
Arbeta självständigt enligt 2015 års klätterledarnorm
Arbeta självständigt på pröva på klättring på topprep.
Arbeta självständigt som firningsinstruktör upp till halva repets längd.

NÅGRA KURSMOMENT
Detaljerade kursmoment hittar du i normen för kursen PDF
Kommandon,
Säkringsplaceringar av traditionell typ som kilar, hexor, kamsäkringar...
Olika typer av topprepsankare
Standplatsbyggen
Firningsankare
Nedsänkningsbart ankare med backuprep och instruktörsrep
Firning
Reputkast
Firning med knutövergång
Förebyggande av problem vid firning med elev
Problemlösning vid firning med elev
Säkring och säkerhet vid klippkant
Klättra som försteklättrare på traditionellt säkrad led
Klättra som andreklättrare på traditionellt säkrad led
Rörelsetekniker på klippa
Utrustning vid säkring såsom olika repbromsar, bottenankare, hjälm, handskar etc.
Prusikklättring
Ekorrhjulet
Jumarering

TRANSPORT
Det är möjligt att åka kommunalt till aktiviteten. Åk till Kungsängens station. Därifrån är det ca 600 meters promenat till klätterklippan.

AKTIVITETSHANDLINGAR
När bokning är genomförd skickas dina aktivitetshandlingar till den mejladress du uppgav vid bokningen.

DATUM & GRUPPER
Har du önskemål om annat kursdatum eller är ni flera blivande instruktörer som vill boka egen kurs? Kontakta oss här!

NORMER ATT KUNNA INFÖR KURS
Norm SKF Hjälpinstruktörskurs PDF
Norm SKF Klätterledare PDF  
Norm SKF Sportklätterkurs PDF
Norm SKF Grundkurs klippklättring PDF
Norm SKF Fortsättningskurs klippklättring PDF 
Norm SKF Räddningskurs 1 PDF

DOKUMENT ATT TA DEL AV INFÖR KURS
SKF Checklista för klättring utomhus PDF
SKF Säkerhetsplan för Utomhusklättring PDF
SKF Acesshandboken PDF

KURSLITTERATUR
Att ha tagit del av kurslitteraturen är nödvändigt för att tillägna dig kursen. Böckerna ger ett också ett mycket bra stöd för att bibehålla (och utöka) kunskapsnivån efter genomförd kurs. Dessa två böcker rekommenderar vi att du införskaffar och läser igenom ordentligt.

Avancerad klättring och repteknik rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; fortsättningskurs, kamraträddningskurs, aidklätterkurs och hjälpinstruktörskurs. 

Stora boken om klättring rekommenderas av Svenska Klätterförbundet för SKF normerade kurser som; grundkurs klippklättring, sportklätterkurs och fortsättningskurs klippklättring.

Böckerna kan beställas i samband med bokning av kursen. 
Stora Boken om klättring Pris 350kr
Avancerad klättring och repteknik Pris 390kr

Stora boken om klattring 700px 400x509Avancerad klattring och rephantering low 400x442


Hjälpinstruktörskurs
2024-05-14 10:00 till 2024-05-15 17:00
2 + platser kvar
Antal:

Köp presentkort till Hjälpinstruktörskurs

Beställare

Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Gatuadress*
Postnummer*
Ort*
Telefonnummer*

Mottagare

Förnamn*
Efternamn*

Presentkort

Presentkort till "Hjälpinstruktörskurs" kostar 4990 kr.
Vill du ställa presentkortet på annat belopp fyll i önskat belopp här.
kr

Godkännande

Betalningssätt


Kostnad: 4990 kr
Varav moms: 282 kr