• Telemark

     

      Certifierade kurser sedan 1998

GSRT

Grundläggande säkerhet & räddningsteknik i havskajak och kanadensare. Kursen är förkunskapskrav till Svenska Kanotförbundets ledarutbildningar som tex den certifierande kursen Havskajakledare 1. 1 dag 2 390:-

Vill du utbilda dig till havskajakledare, jobbar du som idrottslärare, lägerledare eller organiserar du på något annat sätt paddling? Då bör du gå denna kurs. Kursen är förkunskapskrav till Svenska Kanotförbundets ledarutbildningar exempelvis Havskajakledare 1.

Kursen fungerar som förkunskapskrav för att utbilda sig som ledare och examinator inom Svenska Kanotförbundet. Kursen är även tänkt som en miniminivå för utbildning av idrottslärare och lägerledare som organiserar paddling ideellt. Kursen är gemensam för de olika paddelinriktningarna som kanadensare, havskajak etcetera. Efter avslutad kurs, i kombination med ett giltigt paddelpass på lägst grön nivå, har du möjlighet att utbilda dig till Havskajakledare. 

 1.liten     2.liten


✅ Max 8 deltagare
✅ Kajakutrustning ingår i kursen
✅ Olycksfallsförsäkring under kursen
✅ Grundläggande räddning i kajak och kanadensare
✅ Statistik, olycksrapporter och analys 
✅ Strategier och taktik vid räddning
✅ Förebyggande säkerhetsarbete
✅ Riskanalys och riskhantering
✅ Produktsäkerhetslagen
✅ Kursen är förkunskapskrav till kursen Havskajakledare 1


Auktoriserad Utbildare 2023       europaddlepass logga 

INSTRUKTÖR 
Staffan Ekholm Certifierad utbildare Svenska Kanotförbundet  
Examinator nivå 4 RÖD Europeiska paddelpasset
Författare till kurslitteraturen Stora boken om kajakpaddling

FÖRKUNSKAPSKRAV
Du bör vara på nivå GRÖNT paddelpass eller uppåt för att gå denna kurs. Kursen riktar sig till idrottslärare, lägerledare och till dig som organiserar paddling ideellt. Kursen är förkunskapskrav för att få gå instruktörsutbildning till Havskajakledare 1

PRIS
2 390 kronor

DETTA INGÅR I KURSAVGIFTEN
Olycksfallsförsäkring under kursen
Certifierad utbildare, Svenska Kanotförbundet
Tillgång till olika kanottyper samt flytvästar, paddel kapell
Kursutrustning som pumpar, kastlinor, bogsersystem mm
Kursmaterial

KURSMÅL
Denna utbildning syftar till att gå igenom grundläggande kunskaper i teori och praktik för att hantera säkerhet i samband med paddling i skyddade vatten, upp till gröna förhållanden.

BAKGRUND
Denna utbildning har tillkommit som ett sätt att sprida kunskap om grundläggande säkerhet och räddningsmetoder bland kanotister och ledare som i olika sammanhang tar ut grupper på paddling.Detta är ingen ledarutbildning och ersätter inte kunskaper i paddlingsteknik och ledarskap. Det är kunskaper som istället finns att lära genom andra utbildningar. Däremot utgör denna utbildning ett komplement som syftar till att stärka deltagarens handlingsberedskap och kapacitet att främja säker paddling och hantera riskfyllda situationer som kan uppstå i samband med paddling.

1.liten     3.liten

Kursen är gemensam för de olika paddelinriktningarna kanadensare, havskajak, forskajak. Efter avslutad kurs, i kombination med ett giltigt paddelpass på lägst grön nivå, har du möjlighet att fortbilda dig till Havskajakledare 1. Under denna mycket intensiva utbildningsdag växlar vi mellan övningar på vattnet och föreläsningar, samtal och gruppuppgifter inomhus. 

KURSMOMENT
Utbildningen innehåller både teori och praktik inom:
Säkerhet, risker och möjligheter
Färdplan
Riskanalys och riskhantering
Träning i räddningstaktik och metoder
Prioritering vid insats
Metoder för räddning
Strategier vid första hjälp och larma
Regler och ansvar

AKTIVITETSOMRÅDE
Kajakeriet, Småängsvägen 1 Ingarö

KLÄDER
Kursen genomförs till viss del på vattnet och till viss del på land. Ta därför med dig kläder för att vara utomhus på land, utomhus på vattnet och inomhus. Detaljerad info finns i aktiviteteshandlingarna som fås vid bokning.

TRANSPORT
Det är möjligt att åka kommunalt till aktiviteten. 

SAMLINGSPLATS & PARKERING
Detaljerad information skickas ut med aktivitetshandlingarna som fås vid bokning.

AKTIVITETSHANDLINGAR
När bokning är genomförd skickas dina aktivitetshandlingar till den mejladress du uppgav vid bokningen.

DATUM & GRUPPER
Har du önskemål om annat kursdatum eller är ni en grupp som vill ha en egen kurs? 
Kontakta oss här!

KURSLITTERATUR
Kurskompendium och diverse informationsmaterial ingår i kursavgiften och fås på plats. 

Kurslitteraturen på Paddelpasset, Stora boken om kajakpaddling, är inte obligatorisk, men boken tar upp alla tekniker kring havskajak som gås igenom under kursen och ger ett bra stöd för att bibehålla (och utöka) kunskapsnivån efter genomförd kurs. Stora boken om kajakpaddling, Staffan Ekholm rekommenderas av Svenska Kanotförbundet för utbildning inom den svenska versionen av EPP Europeiska Paddelpasset nivå 1-4 samt rekommenderas även som litteratur för blivande havskajakledare och examinatörer.

Boken kan beställas i samband med bokning av kursen. 
Pris 350kr

Stora boken om kajakpaddling 3d 400x442


GSRT
2024-05-07 09:00 till 2024-05-07 18:00
4 + platser kvar
Antal:
GSRT
2024-05-20 09:00 till 2024-05-20 18:00
4 + platser kvar
Antal:

Staffan har över 20 års erfarenhet som kajakinstruktör och är författare till paddelpassets kurslitteratur Stora boken om kajakpaddling. Han har tidigare producerat kajakfilmen Jag Paddlar, skrivit Kajakhandboken samt guideboken Paddla kajak i Stockholms skärgård 

Examinator nivå 4 EPP Europeiska paddelpasset 
Utbildare GSRT och Havskajakledare 1

Köp presentkort till GSRT

Beställare

Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Gatuadress*
Postnummer*
Ort*
Telefonnummer*

Mottagare

Förnamn*
Efternamn*

Presentkort

Presentkort till "GSRT " kostar 2390 kr.
Vill du ställa presentkortet på annat belopp fyll i önskat belopp här.
kr

Godkännande

Betalningssätt


Kostnad: 2390 kr
Varav moms: 135 kr